Förlängda insättningsrestriktioner 2021

I Sverige finns ett tak för hur mycket pengar du får sätta in på ett casino under en vecka. Detta tak infördes 2020 och tanken var att det skulle gälla året ut. Men det har förlängts i omgångar och finns kvar 2021. Här kommer vi att gå igenom varför vi fick ett tak för insättningar på casino från början, och varför man valt att förlänga det.

Restriktionerna ska motverka överdrivet spelande

När pandemin slog till i början av 2020 fanns en rädsla för att många skulle börja spela överdrivet mycket på casino. Detta som en följd av att många utbildningar och arbetsplatser tvingats stänga på grund av covid-19. Tankegången är logisk, om vi får mer tid över kan det bli så att man vänder sig till enkla nöjen som spel på casino för att fördriva den. Pandemin har också lett till att många fått sämre ekonomi. Att börja spela extra mycket om pengar på casino samtidigt som man har mindre pengar än tidigare riskerar att leda till en nedåtgående spiral och i värsta fall spelmissbruk. I det läget ligger det alltid nära till hands för svenska myndigheter att komma med förbud och restriktioner.

Taket infördes som ett slags test och eftersom spelandet på casino inte har ökat nämnvärt under pandemin anser man att insatsen haft önskat resultat. Även om det såklart är svårt att veta vad det beror på att spelandet inte ökat. Det behöver ju inte bero på restriktionerna. Det kan ju också vara så att det saknas koppling mellan hur mycket tid vi spenderar hemma och hur mycket vi spelar på casino. Taket gäller heller inte på ett casino utan licens utan bara på casinon som har en licens som är utfärdad av Spelinspektionen. Man kan tänka sig att många av dem som faktiskt vill spela för mer än det tillåtna beloppet på ett och samma casino har gjort just det, på ett casino med en annan licens än den svenska.

Så fungerar restriktionen

Rent konkret innebär taket att du inte kan sätta in mer än 5 000 kronor i veckan på ett och samma casino. Den som vill sätta in mer pengar under en vecka får göra det på flera olika casinon. Det finns alltså inga hinder mot att spela för väldigt mycket, för den som vill det. Men kanske får man sig en tankeställare efter att ha spelat 5 000 kronor på ett casino, som gör att man avhåller sig från att sätta in ännu mer.

Restriktionerna har fått en del kritik just för att du fortfarande kan spela för hur mycket du vill, många casinoentusiaster spelar regelbundet på många olika casinon. Ändå har man alltså valt att förlänga restriktionerna. Att skapa ett upplägg med en total gräns för hur mycket man får spela för på alla casinon med licens i Sverige är näst intill omöjligt. Det skulle kräva stora anpassningar av alla inblandade casinon.

Restriktionerna finns kvar eftersom pandemin inte är över

Anledningen till att restriktionerna inte försvann vid årsskiftet, som det var tänkt, är att pandemin ännu inte gett med sig. Vi påverkas fortfarande av covid-19, och i det läget har man valt att låta restriktionerna finnas kvar. Detta trots att livet i samhället i övrigt håller på att återgå till det normala i takt med att allt fler vaccinerar sig. Arbetsplatser som tidigare varit stängda öppnar också, men vi får alltså vänta på att kunna bestämma själva hur stora insatser vi ska göra på casino.

Hur länge kommer taket för insättningar att finnas kvar?

Nu är det sagt att restriktionerna kommer att finnas kvar till i november 2021. Sedan kommer beslutet att omprövas och eventuellt förlängas. Vi har redan fått flera förlängningar och det är inte omöjligt att man anser att taket behöver finnas kvar ännu längre och att det kanske behöver sänkas – så att man kan sätta in ett mindre belopp än dagens gräns som alltså är 5 000 kronor. Det är Spelinspektionen som ansvarar för att utvärdera detta utifrån statliga direktiv.

Kan taket för insättningar komma att bli permanent?

Den svenska spellagen kommer inte att ligga fast i sin nuvarande form för alltid. Tanken är att den ska anpassas utifrån vad som händer på spelmarknaden. Det faktum att spellagstiftningen i Sverige är förhållandevis ny innebär också att det är normalt att den modifieras. Om man anser att taket för insättningar minskat spelmissbruket kan det mycket väl bli så att att det får vara kvar alldeles oavsett om vi får bukt med covid-19 eller inte. 

I Sverige har vi en förhållandevis strikt casinolagstiftning och taket för insättningar är inte den enda restriktionen som införts på grund av covid-19. Reglerna för hur casinon får ge ut bonusar har också förändrats. Det har fått en större effekt för casinon och spelare än insättningstaket. Du som letar efter en bonus utan omsättningskrav får nöja dig med en riktigt liten sådan, och bara en per spelbolag. Det är ju faktiskt inte särskilt vanligt att sätta in mer än 5 000 kronor i veckan på ett casino. Man kan spela för mycket mer än 5 000 kronor genom att inte ta ut, utan fortsätta spela för det man vinner med de där 5 000 kronorna.

Sammanfattning

Du får inte sätta in hur mycket pengar du vill på ett casino där du är registrerad. Det är på grund av covid-19 som staten har bestämt det, för att skydda oss från överdrivet spelande. Det var tänkt att denna restriktion tillsammans med förbud mot bonusar större än 100 kronor, skulle vara fram till årsskiftet 2020/2021. Med det har förlängts ett par gånger och taket kommer att finnas kvar åtminstone fram till november 2021.

Taket på 5 000 kronor i insättning på ett enskilt casino har faktiskt inte så stor effekt i praktiken eftersom det är fullt möjligt att sätta in 5 000 kronor i veckan på flera olika casinon. Om du råkar tillhöra de fåtal spelare som har de ekonomiska förutsättningarna och den viljan. På Spelinspektionen anser man dock att taket haft en dämpande effekt på spelandet under pandemin. Det är därför att man väljer att ha kvar det. 

Denna site använder cookies.
Ok